Роз’яснювальні матеріали можна переглянути за посиланнями:

Візуальні матеріали

Трудові відносини під час воєнного стану в Україні: що змінилося?

Воєнний стан кардинально вплинув на всі сфери життя українців, включно з трудовою діяльністю. Коротко і доступно про те, що Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (№ 2136) змінив для роботодавців і працівників України, які працюють за трудовим договором.

Як укласти трудовий договір?

Роботодавці й працівники самі вирішують, чи укладати договір у письмовій формі.
На період воєнного стану допускаються строкові договори з новими працівниками, зокрема для заміни тимчасово відсутніх працівників, які в евакуації, відпустці чи втратили працездатність.

Для кого може бути випробувальний термін?

Можна встановлювати випробувальний термін для всіх працівників, у тому числі для неповнолітніх, осіб з інвалідністю, вагітних жінок, одиноких матерів із дітьми до 14 років або дитиною з інвалідністю, внутрішньо переміщених та інших осіб, яких раніше це не стосувалося.

Чи може роботодавець змінювати умови праці?

Роботодавці можуть без попередження і згоди працівників перевести їх на іншу роботу та в іншу місцевість для відвернення чи ліквідації наслідків бойових дій, обставин, що загрожують життю чи критичним потребам людей. Але є умови:

  • на території не ведуться бойові дії (якщо ведуться, то лише за згодою працівника);
  • немає протипоказань за станом здоров’я;
  • оплата не нижче середньої за попередньою роботою.

Скільки тривають робочий час і відпочинок?

Нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.

До 40 годин на тиждень — скорочений робочий час, передбачений для працівників із скороченим робочим днем на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.

Роботодавець визначає час початку й закінчення щоденної роботи (зміни).

Якщо раніше працівники мали відпочивати щонайменше 42 години поспіль щотижня, на період воєнного стану вихідні можуть зменшити до 24 годин.

Додатково скасовуються:

  • заборона роботи у вихідні дні;
  • скорочений робочий день напередодні святкових, неробочих і вихідних днів;
  • перенесення вихідного дня, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем;
  • обмеження для надурочних робіт.

Чи можуть працівники піти в щорічну оплачувану відпустку?

Так, але роботодавець може обмежити тривалість відпустки за поточний робочий рік 24 календарними днями. Роботодавець може відмовити у наданні невикористаних відпусток за попередні роки.

Також закон дозволяє відмовити у відпустці працівникам на об’єктах критичної інфраструктури. Виняток — відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до трьох років.

Водночас працівник може попросити про неоплачувану відпустку на будь-який строк — проти 15 днів на рік у мирний час. Роботодавець зобов’язаний надати працівникові, який виїхав за кордон або набув статусу ВПО, на його вимогу, відпустку без оплати до 90 днів.

Чи діють обмеження на роботу вночі й у небезпечних умовах?

Вночі не можуть працювати без їхньої згоди вагітні жінки, матері дітей до одного року, а також особи з інвалідністю, яким протипоказана така робота.

Інші жінки й працівники з дітьми за згодою можуть працювати на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також залучатися до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові й неробочі дні, їздити у відрядження.

Скорочений робочий час вночі скасовано.

Чи може роботодавець не виплачувати заробітну плату?

Роботодавці мають докладати максимум зусиль, щоби своєчасно виплачувати зарплату.

І хоча закон допускає порушення строків оплати внаслідок бойових дій або інших обставин непереборної сили, це не звільняє роботодавців від обов’язку виплати заробітної плати.

Вони мають зробити це одразу після відновлення діяльності.

За яких умов можна розірвати трудовий договір?

Ініціаторами звільнення можуть бути як працівники, так і роботодавці.

Працівники мають право розірвати трудовий договір негайно, якщо:

  • підприємство розташоване в зоні бойових дій;
  • є загроза їхньому життю і здоров’ю.

Виняток: працівники критичної інфраструктури або залучені до суспільно корисних робіт.

Роботодавцям дозволяється звільнити працівника під час тимчасової непрацездатності чи відпустки (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) — з першого дня виходу на роботу.

Важливо! Роботодавець може звільнити працівника у зв’язку з неможливістю забезпечення його роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій, а також за відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.

Що означає призупинення дії трудового договору?

Якщо внаслідок військової агресії неможливе надання та виконання роботи, закон допускає тимчасове призупинення дії трудового договору. Трудові відносини при цьому зберігаються.

Про це роботодавець і працівник мають повідомити один одного в будь-який доступний спосіб.

Освітня програма на 2023 – 2024 н.р.

План роботи дошкільного навчального закладу № 7 на 2023 – 2024 н.р.

Список педагогічних працівників, які атестуються в 2024 році

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2023/2024 н.р. у закладах дошкільної освіти.

Положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ МОН України 09.09.2022 № 805

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу № 7 “Зірочка” ЧМР за 2022 – 2023 н.р Мацнєвої І.В.

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) спеціального типу № 7 “Зірочка” Черкаської міської ради

Адреса закладу : 18003  м. Черкаси, провулок Південний,18.  т. 64-00-33

електронна адреса : dnz_zirochka@ukr.net , адреса сайту : dnz7.ck.ua Керівник  дошкільного закладу –    Мацнєва Інна Василівна

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) спеціального типу №7 «Зірочка» Черкаської міської ради відкритий      на підставі рішення № 388    Черкаської міської ради 30.06.1961 дитячий садок  № 25

 ( нині дитячий навчальний заклад №7 «Зірочка»).

        Згідно рішення Черкаської міської ради народних депутатів від 14.08.1985 р. за № 444 «Про удосконалення мережі і діяльності дитячих установ спеціального призначення» дитячий садок №7 по вулиці Шевченка, Соснівського району для дітей з дефектами розумового та фізичного розвитку переведений з пристосованого приміщення в типове приміщення  бувшого дитячого садка № 25 по провулку Південному , 18.

 Станом на 01.08.2022 року загальна площа території закладу  4520,0 м2, площа будівлі 742,1 м2.

Дошкільний навчальний заклад №7 є закладом освіти та виховання дітей  віком від 3 до 7 років, який здійснює завдання по оздоровленню, вихованню та корекції недоліків     розвитку    дітей    з  труднощами в навчанні.

   Установа задовольняє потреби громадян, суспільства і держави у догляді, оздоровленні, вихованні і навчанні  та корекції  недоліків розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Основним завданням  закладу  є  соціалізація дитини з особливими освітніми  потребами в суспільне життя.

  Пріоритетні завдання дошкільного закладу :

  • створення оптимального середовища для дітей з особливими освітніми потребами ;
    • упровадження в освітній процес новацій та інноваційних форм роботи;
    • створення передумов для успішної адаптації випускників дошкільного навчального закладу до навчання :  1) у масових школах, 2) продовжувати навчання у школі інтенсивної педагогічної корекції; 3) в умовах інклюзивного чи інтегрованого класу загальноосвітньої масової школи;
    • максимально використовувати збережені психічні функції дитини;
    • удосконалення профілактики захворювань серед дітей;
    • оновлення предметно-розвивального середовища та матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;
    • забезпечення тісної  взаємодії фахівців закладу і батьків для успішної реалізації корекційно – розвивальних завдань кожного вихованця;;
    • надання якісної  консультативної та методичної допомоги батькам вихованців.

    Режим роботи закладу 10 годин з 8.00-18.00 з  триразовим  харчуванням.

    Корекційною роботою в закладі охоплено 40 дітей.   Корекційна робота проводиться з дітьми із затримкою психічного розвитку, з порушенням інтелекту,   розладами аутичного спектру.

   В закладі працюють 16 педагогічних працівників, з них 4 олігофренопедагоги, 1 практичний психолог, 1 музичний керівник, 8 вихователів.

  •    освітній рівень:
  • повна вища дошкільна освіта – 4 особи; 
  • повна вища  педагогічна освіта – 8 осіб;
  •    базова вища освіта -4 особи;  
  • кваліфікаційні категорії:
  •  «спеціаліст першої категорії» – 6 осіб;
  • «спеціаліст другої категорії» – 5 осіб;
  • «спеціаліст» – 5 осіб;
  • педагогічне звання «вихователь – методист» – 1 особа

   Стан матеріально-технічної бази ДНЗ № 7 «Зірочка» відповідає педагогічним вимогам, сучасному рівню освіти і санітарним нормам. Всі базисні компоненти розвиваючого предметного середовища  включають оптимальні умови для повноцінного фізичного, естетичного, пізнавального і соціального розвитку дітей.  Відповідно до потреб вікових і індивідуальних особливостей вихованців, групові осередки закладу дошкільної освіти забезпечені сучасними меблями та предметно-розвивальним середовищем.

    Територія  закладу дошкільної освіти оформлена згідно сучасного ландшафтного дизайну, має різноманітні куточки для відпочинку і всебічного розвитку дітей:  еко  куточок , куточок лісу, фруктовий сад.

    Створення необхідних умов для перебування дітей  у закладі дошкільної освіти у поєднанні з творчою, висококваліфікованою роботою всіх служб  дає високі результати у освітній та корекційно-розвитковій роботі з дітьми .    

    Дошкільний навчальний заклад №7 є закладом  спеціального типу , тому вся виховна робота здійснюється на основі програм і державно – нормативних документів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Зусилля адміністрації та педагогічного колективу  спрямовані на підвищення рівня організації навчально – виховного, корекційно – відновлювального процесу.