Ви переглядаєте: Головна > Методична скарбничка > Ігри з елементами ТРВЗ, які допоможуть сформувати творчі здібності дошкільнят Сучасні методики, які допоможуть розвинути творчі здібності дітей.

Ігри з елементами ТРВЗ, які допоможуть сформувати творчі здібності дошкільнят Сучасні методики, які допоможуть розвинути творчі здібності дітей.

Творчі здібності яскравіше проявляються у дітей у віці трьох-п’яти років. У шість років спостерігається спад, який, на думку вчених, вважається наслідком зменшення ролі несвідомого в регуляції поведінки й зростання критичності, розсудливості у свідомості. Спаду не відбувається, якщо цілеспрямовано займатися розвитком творчих здібностей дитини. Потреба в цілеспрямованому формуванні творчих здібностей вже усвідомлюється психологами й педагогами. Залишається відкритим запитання про прийнятні й дієві форми, методики навчання дошкільнят, що дозволяють розв’язувати проблему розвитку творчих здібностей.

Формуванню творчих здібностей дошкільнят з урахуванням зазначених тенденцій може сприяти використання елементів теорії розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ), автором якої є Г. Альтшуллер. Теорія розв’язання винахідницьких задач покликана формувати винахідницьке мислення – це системне мислення, яке виявляє і вирішує розбіжності, що лежать в глибині складної проблеми (винахідницької задачі).

Переваги використання елементів ТРВЗ:

 • є універсальним інструментарієм;
 • дозволяє розкрити індивідуальність кожної дитини;
 • стимулює взаємообмін оригінальними ідеями;
 • допомагає відчути смак успіху в досягненні поставлених цілей;
 • стимулює творче, активне самостійне мислення;
 • розвиває дитячу фантазію, яка знаходить втілення в ігровій, практичної, художньої діяльності;
 • допомагає сформувати особистість, здатну запропонувати нестандартне рішення, знайти вихід зі скрутної ситуації, допомогти іншим поглянути на проблему під іншим кутом зору.

Принципи побудови занять:

 • при мінімумі повідомлення інформації – максимум міркувань;
 • бажана форма для обговорення завдань і проблемних ситуацій – мозковий штурм;
 • активізація творчої уяви;
 • використання в процесі «пошуку істини» всіх, доступних для дитини, засобів сприйняття й операцій: укладення, причинно-наслідкові зв’язки та інше;
 • підхід до світу як до єдиного комплексу взаємопов’язаних елементів. 

Методи:

 • Метод фокальних об’єктів;
 • «Мозковий штурм»;
 • Морфологічний аналіз;
 • Метод «фантограм»;
 • Метод оператор РЧВ;
 • Метод «моделювання маленькими чоловічками»;
 • «Коло Луллія»;
 • Синектика або метод аналогій. 

Метод фокальних об’єктів

Метод пошуку нових ідей шляхом приєднання до вихідного об’єкту властивостей або ознак випадкових об’єктів.

Інші назви: Метод каталогу, Метод випадкових об’єктів.

«Мозковий штурм»

Розв’язання проблеми: що буде, якщо весь час ітиме сніг?

Гра “Відгадай”

За імітацією рухів відгадати зимову розвагу, використовується як фізкультхвилинка.

Морфологічний аналіз

 1. Точно сформулювати проблему.
 2. Визначити найважливіші елементи об’єкта.
 3. Визначити варіанти виконання елементів.
 4. Занести їх в таблицю.
 5. Оцінити всі наявні в таблиці варіанти.
 6. Вибрати оптимальний варіант.

Метод “Фантограм”

Допомагає побудувати асоціативний ряд слів до названого предмета чи явища. Виховательназиває певне слово, а діти – слова, які асоціюються із цим словом.

Що було б якби….

Став комар великим. Його хоботок став хоботищем, ніжки – ножищами, крильця – криліщами. Вилетів комар з лісу, озирнувся …, а лісу-то і немає, одні пеньки стоять. Все своїми крилами зрубав. Захотілося комару пообідати, шукає собі здобич, а знайти не може, великий адже – всі його побачили, аж і сховалися. «Треба в місто летіти до людини », вирішив комар. Полетів, та тільки про будинки крила обламав, хоботище погнув, лапу об асфальт обдер. Стало йому боляче і гірко, та так, що він відразу і прокинувся, і дуже зрадів своєму ма-а-а-ленькому зросту.

Обговорення закрито.

Бланк диплома бакалавриата Кугеси. Купила http://origlnaldiplomas.com/ диплом специалиста Диксон. В этой статье мы рассмотрим некоторые важные факторы, влияющие на карьеру в области маркетинга, брендинга и продаж с дипло