Ви переглядаєте: Головна > Безпечний інтернет для дітей та батьків > Використання ІКТ у навчально — виховному процесі

Використання ІКТ у навчально — виховному процесі

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Невід’ємною і важливою частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов’язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп’ютерні технології покликані стати невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп’ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного закладу. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.
Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є:
формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти;
упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси;
інформаційно-методичне забезпечення навчально- виховного процесу;
упровадження електронного документообігу. Використання ІКТ у навчально-виховному процесі Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ – це одна із самих нових та актуальних проблем у вітчизняній педагогіці.
Специфіка введення персонального комп’ютера у процес виховання дошкільників в Україні полягає в тому, що комп’ютери спочатку використовуються в сім’ї, а тільки пізніше в дитячому садку та школі — в умовах колективного виховання.
Комп’ютер же для педагогів може стати потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп’ютера дозволить розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп’ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп’ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, span style=сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп’ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону.
Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп’ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку.
Важливо відзначити, що інформаційно – комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа, медичної сестри.

Забезпечення безпеки та здоров’я дошкільників в цифровому світі ІКТ

Будь-якого педагога і батька хвилює цілком закономірне питання про можливу негативну дію комп’ютерної техніки на організм дитини. Зазвичай дітям дошкільного віку рекомендують знаходитися від 15 до 20 хвилин, а то і не більше 10 хвилин. Багато дітей проводять за комп’ютером значно більше часу без яких-небудь шкідливих наслідків. Визнаючи, що комп’ютер — ново-потужний засіб інтелектуального розвитку дітей, необхідно пам’ятати, що його використання в розвитку дітей старшого дошкільного віку вимагає ретельної організації, як самих занять, так і усього режиму в цілому.
При роботі комп’ютерів і інтерактивного устаткування в приміщенні створюються специфічні умови: зменшуються вологість, підвищується температура повітря, збільшується кількість важких іонів, зростає електростатична напруга в зоні рук дітей. Напруженість електростатичного поля посилюється при обробці кабінету полімерними матеріалами. Підлога повинна мати антистатичне покриття, а використання килимів і килимових виробів не допускається.
Для підтримки оптимального мікроклімату, попередження накопичення статичної електрики і погіршення хімічного і іонного складу повітря необхідно: провітрювання кабінету до і після занять, вологе прибирання до і після занять. Заняття із старшими дошкільниками по навчанню комп’ютерної грамотності проводимо один раз в тиждень в першу половину дня по підгрупах — о 10-11-й годині ранку. Саме в цей час у дітей найвища розумова активність і найбільша ефективність засвоєння знань і навичок при найменших психофізичних затратах організму Неоднакова інтенсивність розумової діяльності дошкільників спосте­рігається і в різні дні тижня — її рівень зростає до середини тижня і є низьким на початку тижня — понеділок — і в кінці — п’ятниця. Тому інтелектуальне навантаження протягом тижня слід розподіляти так, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок і середу а з чет­верга навантаження поступово зменшувалося. На початку занять вихователі пояснюють дошкіль­никам основні правила безпечної поведінки біля комп’ютера. У своїй роботі педагог повинен обов’язково використовувати комплекси вправ для очей.

Єдиний стандарт в 15-20 хвилин поголовно для усіх не приймаємо. Швидше за все, доречнішою буде диференціація залежно від типу монітора, клавіатури і так далі при розрахунку максимального часу, який можна проводити за комп’ютером, бажано враховувати усі технічні показники наявної системи. Найвірніший індикатор негативної дії комп’ютера — це самопочуття дитини.

В той же час, педагог повинен досконало знати зміст усіх комп’ютерних програм, їх операційну характеристику (специфіку технічних правил дії з кожною з них). Побудова кожної гри має свої особливості. Заняття з однією підгрупою, що включає діяльність дітей за комп’ютером, пізнавальну бесіду, гру, гімнастику для очей та ін. може тривати від 20 до 25 хвилин. При цьому діти можуть бути за екраном не більше 7-10 хвилин. Враховуючи, що одночасно займаються не більше 3-5 дітей (це безпосередньо залежить від кількості комп’ютерів і вибраної форми роботи), для обслуговування однієї вікової групи вимагається не менше 2 годин.
Тільки педагог — майстер може винести таке навантаження і правильно використовувати комп’ютер як потужний засіб індивідуальної дії на інтелектуальний, емоційний і моральний розвиток кожного малюка.
Загалом, аби комп’ютерні заняття не шкодили здоров’ю дитини, варто дотримуватись таких правил:
– дитина повинна сидіти з прямою спиною , повністю поставивши ступні на підлогу;
– передпліччя дитини має перебувати в горизонтальному положенні , під кутом 90 ° до плечових частин рук , лікті і долоні дитини повинні знаходитися на одній висоті з настільним комп’ютером (його клавіатурою і мишкою ) ;
– монітор повинен знаходитися на столі на відстані не менше 75 см від дитини , а екран монітора розташований на 10-20 см нижче рівня очей ;
– розмір миші або кульового маніпулятора повинен бути відповідним .

Неправильне використання проектора , може заподіяти шкоду зору дітей. При роботі з проекторами слід дотримуватися таких правил:

– необхідно ясно і чітко повідомити всім користувачам про те , що не можна дивитися в лінзу проектора ;
– потрапивши в промінь , користувачі не повинні дивитися на глядачів ;
– користувачам слід нагадувати про те , щоб вони сиділи спиною до променю проектора ;
– при використанні проектора за дітьми треба вести постійне спостереження.

Обговорення закрито.