Ви переглядаєте: Головна > Кабінет завідувача > Звіт завідувача дошкільного навчального закладу № 7 “Зірочка” за 2020-2021 н.р. Мацнєвої Інни Василівни

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу № 7 “Зірочка” за 2020-2021 н.р. Мацнєвої Інни Василівни

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р.  № 55 «Про запровадження звітування керівників  дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» , запроваджено звіт керівника  навчального закладу, метою якого є забезпечення  прозорості, відкритості, демократичності управління дошкільним навчальним закладом.

     Я звітую про статутну діяльність дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №7 «Зірочка»    Черкаської   міської   ради

 ( далі –  ДНЗ № 7) за 2020 – 2021  навчальний рік. 

    Основним завданням закладу є соціалізація дитини з особливими освітніми потребами в суспільне життя.  Основний напрямок роботи закладу – корекційно-відновлювальна  робота з дітьми та педагогічна допомога батькам в соціальній адаптації дітей з особливими освітніми потребами.

     Нормативні документи , якими  ДНЗ №7  керується в роботі :

1. Закон України «Про освіту»  , «Про дошкільну освіту».

2. Статут дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №7 « Зірочка» Черкаської міської ради.  ( до ДНЗ №7 зараховуються діти з діагнозом затримка психічного розвитку від 3-х до 7-ми років  група №№ 1,2,4 та діти з порушенням інтелекту  група №3. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм  і правил).

3. Наказ Міністерства освіти і науки України  від 27.03.2006 № 240/165 « Про затвердження    Порядку      комплектування дошкільних навчальних закладів ( груп)  компенсую чого типу».

     До дошкільних навчальних закладів для дітей з затримкою психічного розвитку зараховуються діти з 3-річного віку, в яких виявлено  затримку психічного розвитку  різного походження. Не зараховуються діти з епілептичним, шизофренічним  недоумством, стійким енурезом, енкопрезом ( п.32)

4. Положення  про дошкільний навчальний заклад компенсую чого типу. Навчання відбувається за програмою  «Віконечко» . Це програма навчання та виховання дітей дошкільного  віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років, затверджена  Міністерством освіти і науки , молоді та спорту  України 2012 рік   за  Програмою розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю , затверджена Міністерством освіти  і науки України  від 12.04.2013 № 1/11-6940.

   У  2020 – 2021 н.р. ДНЗ №7 відвідувало 40 дітей ( на кінець року). Функціонувало  :  4 групи ( 3 групи для дітей  із затримкою психічного розвитку і 1 група для дітей з порушенням інтелекту).  На наступний 2021 – 2022 н.р.  в нашому закладі  також  комплектуються  4 групи з кількістю 40 дітей.

     Педагогічний  колектив ДНЗ складається з 16 осіб  : завідувач – 1 , вихователь – методист – 1 , вчителі – дефектологи – 4 , вихователі – 8 , музичний керівник – 1, практичний психолог -1. В своїй роботі  колектив керується  основними нормативними документами затвердженими  Міністерством  освіти і науки України , Законами « Про дошкільну  освіту»  , « Положення про дошкільний навчальний заклад» . 

    Забезпечення контингенту дітей було під постійним контролем .  На кінець року комплектація виглядала так :

Номер групи Кількість дітей Вік дітей
1 ЗПР 10 5-й рік життя
2 ЗПР 10 7-й рік життя
3 РВ 10 6-й рік життя
4 ЗПР 10 5-й рік життя

Режим роботи установи – 10.30 годин; групи №№ 2,3,4 працюють з 8.00 до 18.00 , група №1  – чергова, працює з  7.30  до 18.00.

Станом на 31 травня в садочку перебувало 40 дітей.

       Згідно Санітарного Регламенту для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства охорони і здоров’я  України 24.03.20216 № 234 та специфіки роботи  ДНЗ №7 , в установі  обладнані необхідні приміщення  : групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музичний зал, працюють  кабінети : медичний, методичний, психологічний, кабінети вчителів – дефектологів , всі технологічні та побутові приміщення.  Предметно – ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним і естетичним  вимогам , завдяки спільній роботі  батьків, вихователів груп  та завдяки спонсорській допомозі.

    Протягом року велася активна співпраця з   Інклюзивно-ресурсним центром Черкаської міської ради , Черкаським психоневрологічним диспансером. Батьків консультували лікарі – спеціалісти, практичні психологи,  вчителі – дефектологи, проводилось інформування працівників медицини, освіти та громадськості про зміст та пріоритетність дефектологічної допомоги дітям, які мають труднощі в навчанні.

     Педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом заклад укомплектований повністю.

Прізвище, ім’я, по-батькові посада освіта стаж роботи
1 Мацнєва Інна Василівна завідувач повна вища 28
2 Медведєва Наталія Всеволодівна вихователь – методист повна вища 26
3 Самойленко Валентина Іванівна вчитель – дефектолог повна вища 49
4 Землянська Олена Петрівна вчитель – дефектолог повна вища 5
5 Пасічник Ірина Григорівна вчитель – дефектолог повна вища 6
6 Чорноус Світлана Олександрівна вчитель – дефектолог повна вища 6
7 Нігматуліна Наталія Іванівна вихователь неповна вища 29
8 Займак Олена Борисівна вихователь повна вища 47
9 Швиденко Тетяна Миколаївна вихователь повна вища 20
10 Чугай Надія Миколаївна вихователь повна вища 4
11 Бердюк Катерина Василівна вихователь неповна вища 41
12 Леончик – Онищенко Наталія Михайлівна вихователь повна вища 26
13 Сеньковська  Світлана Петрівна вихователь неповна вища 35
14 Черненкова Раїса Володимирівна вихователь неповна вища 12
15 Ткач вікторія Миколаївна музичний керівник повна вища 19
16 Млявко Інна Юріївна практичний психолог повна вища 9

Два педагога ДНЗ №7 мають звання «вихователь – методист».

    Раз на 5 років працівники ДНЗ проходять курси підвищення кваліфікації при Черкаському інституті післядипломної освіти педагогічних працівників та підтверджуються раніше встановлені кваліфікаційні категорії та звання.

    В 2020 – 2021  н.р. відбулась позачергова атестація  вчителя – дефектолога групи №2   Землянської Олени Петрівни  . Педагогу встановили ІІ кваліфікаційну категорію.

    Плануючи освітньо – виховну  та корекційно – розвиткову роботу з дітьми, наші вихователі ставлять такі завдання : 

 • розвивати  у дітей впевненість у своїх силах і незалежність;
 • стимулювати фізичний і руховий розвиток дітей;
 • сприяти розвитку соціалізації дітей;
 • виховувати моральні якості , вміння відрізняти добро від зла;
 • виховувати у дітей  позитивне ставлення до себе і впевненість у собі;
 • розвивати вміння безпроблемного перебування в соціумі;
 • розвивати мовлення дітей і навички спілкування з іншими.

  Діяльність роботи керівника закладу з педагогічними кадрами була направлена на формування творчої особистості педагогів, підвищення їх професійної  компетентності з питань  психофізичних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, здійсненні освітнього та корекційного процесів в індивідуально – групових формах, партнерській взаємодії педагога і дітей , врахування рівня розвитку та діагнозів дітей.

   Протягом 2020 – 2021 н.р. дошкільний заклад працював над такими завданнями:

1. Продовжувати створювати  корекційно – розвиткові , предметно – просторове та соціальне середовище з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного та когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами у відповідності до їх потреб.

2. Здійснювати подальшу роботу по формуванню особистості, яка вільно застосовує  засоби мови в різних ситуаціях буття. Створювати умови для самовираження дитини через мовлення в різних видах діяльності , активної комунікації з дорослими та однолітками.

3. Забезпечувати якісний рівень формування життєвої компетентності дошкільників з особливими освітніми  потребами відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти. Узгоджувати в освітньому процесі колективні, групові , парні , індивідуальні форми  навчально – розвивальної взаємодії педагога з дітьми.

4. Співпрацю педагогів та батьків спрямовувати на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів, які забезпечують формування базових моральних якостей  особистості. Підвищувати рівень педагогічної культури батьків з питань сучасної корекційної освіти.

   Для вирішення  цих завдань було проведено :

Педагогічна рада  в листопаді 2020 року на тему «Нетрадиційні методи корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами», на якій розглядались питання :

 • Арт – терапія в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Ароматерапія в роботі з дітьми з ООП.
 • Кінезотерапія в роботі з дітьми з ООП.
 • Казкотерапія в роботі з дітьми з ООП.
 • Рефлексотерапія в роботі з дітьми з ООП.

Педагогічна рада в лютому 2021 року на тему «Створення умов для самовираження дитини через мовлення в різних видах діяльності». Розглядались наступні питання :

 • Розвиток зв’язного мовлення дітей шляхом використання художніх творів.
 • Актуальність  пошуково – дослідницької діяльності – як мотивація до розвитку мовлення.
 • Удосконалення культури українського мовлення педагогів.

Круглий стіл для асистентів вихователів , вихователів інклюзивних груп , вчителів – дефектологів, практичних психологів на тему «Психолого – педагогічний супровід дітей, які мають розлади аутичного спектру».

Засідання школи педагогічної майстерності  на тему : «Вимоги щодо організації освітнього процесу в умовах карантину»

Протягом року спостерігалась  активна співпраця з батьками. Було проведено:

 • свято – ярмарок «Пригоди осені » – вересень 2020;
 • виставка композицій і виробів з природного матеріалу, квітів та овочів руками батьків та вихованців «Осіннє мереживо» –  вересень 2020;
 • творча родинна майстерня «Світ навколо нас і ми його частинка» – жовтень 2020;
 • природоохоронна акція «Птахи навколо нас» виставка годівничок зроблених батьками вихованців – листопад 2020;
 • будівництво снігових споруд батьками з дітьми на вуличних майданчиках « У світі казкових героїв» – грудень 2020;
 • конкурс  « Казка на городі»  городи на підвіконні, за участі батьків – лютий 2021;
 • творчі  роботи татусів « Мій татусь уміє все» – березень 2021.

  На виконання  наказів МОН та МОЗ України від 18.05.2005  «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» в дитячому садку розроблені заходи по зниженню захворюваності  дітей, ведеться контроль за станом їх психічного і фізичного здоров’я.

   Медичне обслуговування проводилось сестрою медичною старшою Можарівською В.С. Відповідно графіка щеплень кожній дитині надаються направлення на профілактичні щеплення вихованцям закладу. На кінець року був проведений огляд дітей, які ідуть до школи  лікарями – спеціалістами : психіатром, неврологом, ортопедом, офтальмологом, отоларингологом, ендокринологом.

    В нашому дошкільному закладі безкоштовне триразове харчування. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація  харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах , затвердженої МОН України  та МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227. Вартість харчування дітей  в 2020 – 2021 н.р. складала  33 грн.90 копійок. У дошкільному закладі працює кухар Кулаженко О.П. Про якість роботи кухаря та медсестри свідчать результати. За 2020 – 2021 н.р.  за результатами перевірок Держпродспоживслужби  порушень в організації харчування дітей в ДНЗ №7 не виявлено ( перевірка проводилась в березні 2021 року).

     Надважливою умовою харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку  та процесу приготування  їжі та зберігання продуктів харчування. З метою  профілактики кишкових захворювань працівники харчоблоку суворо дотримуються установлених вимог до технологічної обробки продуктів , правил особистої гігієни.  Результатом якісної роботи є відсутність зафіксованих  випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку  Держпродспоживслужби. Перед роздачею їжі на групи , проби знімає  сестра медична старша і відбираються  добові проби для зберігання.

    Складання щоденних меню – розкладів розробляється сестрою медичною старшою з врахуванням норм харчування , наявних продуктів та продовольчої сировини, згідно картотеки страв.

    Питання оздоровлення та зміцнення здоров’я – є одним з головних завдань працівників закладу. Для цього три рази на тиждень  в  групах проводяться фізкультурні заняття, кожного дня корегуюча та оздоровча гімнастика , в щоденному дитячому меню присутні вітаміни – свіжі фрукти , соки.

   Під особистим контролем завідувача ДНЗ проводиться робота по дотриманню вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм. Проводяться навчання з  питань охорони праці з працівниками ДНЗ , задіяними на роботах з підвищеною небезпекою, інструктаж з електробезпеки, вчасно  та систематично проводяться інструктажі з питань охорони праці , пожежної безпеки , охорони життя і здоров’я дітей.

   Адміністрація дошкільного закладу активно співпрацює з профспілковим комітетом в питаннях надання  соціальної допомоги дітям та членам профспілкової організації, здійснюється моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників.

   Для дитини найважливіше , щоб у дитячому садку було затишно , можна займатись улюбленими справами , відчувати турботу та піклування дорослих.  Тому багато уваги приділяємо збагаченню матеріальної бази закладу. Так, за період  вересень 2020 – травень 2021 батьківським комітетом було придбано нові іграшки, оновлено дитячі ліжечка в групі №2.

  В ДНЗ №7 облаштований сучасний методичний кабінет, який оснащений комп’ютером , методичною літературою, навчальними посібниками та наочним матеріалом.

   Педагоги закладу мають вільний доступ для користування методичними матеріалами та можливість задовольнити свої потреби у професійному самовираженні й самореалізації та самовдосконаленні.

  З метою підвищення педагогічної компетентності  та майстерності педагогів проводяться консультації, семінари – практикуми, на яких розглядаються питання організації та проведення різних форм освітньої роботи з дітьми, впровадження новинок в освітній та корекційній роботі з дітьми , які мають труднощі в навчанні.

  В ДНЗ існує школа педагогічної майстерності, в якій  досвідчені педагоги діляться досвідом роботи з молодими  педагогами. Було проведено майстер – класи та перегляди занять з вихованцями, як от :

 • заняття вчителя – дефектолога групи №3 Богомаз В.О. « Мандрівка в країну геометричних фігур»  жовтень 2020;
 • заняття  практичного психолога Мляво І.Ю. «Подорож до чарівної школи гарного настрою» грудень 2020;
 • пошуково – дослідницька діяльність вихователя групи №2 Швиденко Т.М. «Таємниці світу» січень 2021;
 • «Математичні сходинки» заняття вчителя – дефектолога групи №2 Землянської О.П. лютий 2021;

Семінар «Використання інформаційних технологій для підвищення кваліфікації та власної інформаційної культури « (з досвіду роботи педагогів) жовтень 2020;  

Майстер – клас « Заняття з елементами методики М.Шичида для дітей з особливими освітніми потребами» вихователь групи №4 Сеньковська С.П.

   Дошкільний навчальний заклад №7 є закладом  спеціального типу , тому вся виховна робота здійснюється на основі програм і державно – нормативних документів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Зусилля адміністрації та педагогічного колективу  спрямовані на підвищення рівня організації навчально – виховного, корекційно – відновлювального процесу.

  На початку навчального 2020 – 2021 року було проведено поглиблене психолого – педагогічне обстеження дітей закладу, за результатами якого було складено індивідуальні картки корекційно –  відновлювальної роботи . Відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту навчально – виховного процесу покладається на завідувача і кожного члена трудового колективу дошкільного закладу у межах їх посадових обов’язків . Найбільш переконливий показник якості роботи педагогічного колективу – це  достатні рівні розвитку  дітей, їхні знання , вміння, навички, рівень вихованості в цілому.

   Результатом нашої спільної роботи є випускники, які володіють потрібними  знаннями  та  навичками. В 2020 – 2021 н.р. до школи ідуть 15 дітей , 2 дітей будуть на індивідуальному навчанні, 4 дітей ідуть в спеціальні класи ЗОШ №6,8, 2 дітей ідуть в реабілітаційний центр, 2 дітей – в «Країну Добра». Педагогічний колектив не обмежується у вихованні дітей лише підготовкою до навчання в школі, а прагне навчити дитину свідомо та адекватно поводитись у різних ситуаціях.

   Сучасна модель педагога  – це співрозмовник, новатор.  Педагог навчає дітей черпати знання з поданої  інформації, власного досвіду, узагальнювати побачене, почуте, робити висновки. Щоб отримати бажаний результат , потрібно самому володіти майстерністю.  Педагоги за власний кошт підписують  спеціальні періодичні видання з дошкільного виховання та корекційної освіти.

   Запорукою успішного розвитку дошкільного навчального закладу є узгоджена діяльність адміністрації, взаємодія педагогів, батьків, громадськості.  Дбаючи про оновлення , збагачення змісту діяльності, удосконалюючи процес управління, відзначу, що  дошкільний навчальний заклад повинен бути відкритим, демократичним, враховувати зміни, що відбуваються в соціальному середовищі.

    Потребами сьогодення продиктована необхідність інтегрувати родинне і суспільне  дошкільне виховання . З цією метою  сьогодні проводяться збори, працює рада закладу, в повсякденному житті – це консультації, перегляд батьками та громадськістю  окремих форм роботи з дітьми, інформація в батьківських куточках засобами електронного зв’язку.  Ми хочемо , щоб батьки вихованців виступали не як експерти чи спостерігачі, а як партнери і союзники.

   Проаналізувавши роботу дошкільного закладу за 2020 – 2021 н.р. , ми бачимо перспективу роботи в наступному  2021 – 2022 н.р., в покращенні матеріально – технічної бази дошкільного закладу :  здійснення робіт по благоустрою території, облаштуванні груп, модернізації ігрового середовища, створення умов для соціально побутового орієнтування дітей з особливими  освітніми потребами , удосконалювати просвітницьку, пропагандистську роботу з батьками.

Обговорення закрито.