Ви переглядаєте: Головна > Методична скарбничка > Пріоритетні завдання діяльності дошкільного навчального закладу № 7 «Зірочка» у 2021 -2022 н.р.

Пріоритетні завдання діяльності дошкільного навчального закладу № 7 «Зірочка» у 2021 -2022 н.р.

  1. Продовжувати створювати корекційно-розвиткове, предметно-просторове та соціальне середовище з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного та когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами у відповідності до їх потреб.
  2. Формування мовленнєвої компетентності дошкільників з ООП розглядати як базисний компонент життєвої компетентності. Планувати та реалізував-ти мовленнєві завдання в усіх формах життєдіяльності дошкільників. Створювати мовленнєві ситуації для формування культури українського мовлення  та подолання у дітей мовних порушень.
  3. Проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо нового змісту Державного стандарту дошкільної освіти та завдань батьків, як учасників освітнього процесу, по формуванню ключових компетентностей, важливих для подальшого навчання дитини на наступних рівнях освіти.

Обговорення закрито.