Ви переглядаєте: Головна > Атестація > Графік роботи атестаційної комісії ДНЗ № 7 у 2021 – 2022 н.р.

Графік роботи атестаційної комісії ДНЗ № 7 у 2021 – 2022 н.р.

Дата засідань Теми до розгляду
  16 вересня 2021 року 1.Розгляд та опрацювання Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
2.Ухвалення рішення щодо перенесення терміну атестації (якщо є відповідні заяви).
3.Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.
  13 жовтня 2021 року 1.Розробка графіка роботи атестаційної комісії.
2.Доведення графіка проведення атестації до відома осіб, які атестуються під підпис.
3.Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються.
  01 березня 2022 року 1.Розгляд характеристики діяльності педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестаційний період, поданої керівником.
  30 березня 2022 року 1.Підсумки атестації педагогічних працівників, ознайомлення з атестаційними листами.
2.Видача атестаційних листів. 3.Розгляд питання про порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ р. про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» або про відповідність працівників раніше присвоєній кваліфікаційній категорій та відповідність працівників раніше присвоєному педагогічному званню.

Графік

проведення атестації педагогічних працівників ДНЗ № 7 в 2021-2022 н.р.

№ п/п Заходи Термін виконання
1. 2.   3.     4.     5.   6.                 7.   8.   9. 10. 11. 12. Створити атестаційну комісію (наказ керівника). Скласти списки працівників, які підлягають черговій атестації. Прийняти заяви на позачергову атестацію. Затвердити списки педагогічних працівників, що атестуються. Ознайомити їх з графіком проведення атестації  під підпис. Визначити проблемні питання для виявлення знань педагогів з психології, дефектології, методики навчання та виховання. Ознайомитись з планами поглибленої роботи педагогів, які атестуються. Вивчати педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування занять, різноманітних заходів, вивчення рівня досягнень дітей, ознайомлення з  документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах, виставках педагогічних досягнень та інших заходах, пов’язаних з організацією освітньої діяльності. Провести анкетування серед педагогів та батьків. Визначити рівень професійності педагогів. Скласти характеристики педагогічної діяльності. Ознайомити педагогів з характеристикою під підпис. Атестація педагогічних працівників комісією І рівня. Атестація педагогічних працівників комісією ІІ рівня. Довести до відома педпрацівників наслідки атестації та ознайомити особисто з наказом про присвоєння  (підтвердження) кваліфікаційної категорії під підпис. до 20.09. до 08.10.   до 20.10.     до 02.11.     до 02.11.   до 15.03.                 до 15.03.   до 01.03.   до 15.03. до 01.04. до 10.04. протягом 5 днів після засідання комісії

Ознайомлена:        _______________  Р.В.Черненкова

Обговорення закрито.