Ви переглядаєте: Главная >Архів для Жовтень, 2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ЕТИКУ в дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) спеціального типу № 7 «Зірочка» Черкаської міської ради

1. Загальні положення 1.1. Положення про академічну доброчесність та етику в ДНЗ №7 «Зірочка» (далі – Положення) закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування осіб, що працюють та здобувають освіту в дошкільному навчальному закладі № 7 (далі – «ДНЗ»). 1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про […]

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 7 «Зірочка» Черкаської міської ради

                                                                                 Затверджую                             Завідувач дошкільного навчального                              закладу (дитячий садок) спеціального                                типу № 7 «Зірочка»                               Черкаської міської ради                                 _________________ /І.В.Мацнєва/ ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 7 «Зірочка» Черкаської міської ради                                                  Схвалено                    педагогічною радою                                  дошкільного навчального закладу                                (дитячий садок) спеціального типу №7                               «Зірочка» […]

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (далі – ЗДО) розроблені з метою надання допомоги керівникам та іншим педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти в організації роботи з визначення політики забезпечення якості освітньої діяльності та формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – внутрішня система). У цих Методичних рекомендаціях […]

Освітня програма дошкільного навчального закладу № 7 “Зірочка” на 2021-2022 н.р.

               ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 7 «Зірочка» Черкаської міської ради ________________ І.В.Мацнєва Наказ № 71 від 06.09.2021     ОСВІТНЯ ПРОГРАМА дошкільного навчального закладу  (дитячий садок) спеціального типу № 7 «Зірочка» Черкаської міської ради на 2021-2022 навчальний рік                 Схвалено                                         педагогічною радою ДНЗ № 7 протокол № 1 від […]

План роботи дошкільного навчального закладу № 7 “Зірочка” на 2021-2022 н.р.

Вересень № з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний                                     IV. Організаційно-педагогічна робота 4.1         4.2           4.3                                                 4.4 Заходи взаємодії дошкільного закладу із загальноосвітнім […]

Пріоритетні завдання діяльності дошкільного навчального закладу № 7 «Зірочка» у 2021 -2022 н.р.

Продовжувати створювати корекційно-розвиткове, предметно-просторове та соціальне середовище з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного та когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами у відповідності до їх потреб. Формування мовленнєвої компетентності дошкільників з ООП розглядати як базисний компонент життєвої компетентності. Планувати та реалізував-ти мовленнєві завдання в усіх формах життєдіяльності дошкільників. Створювати мовленнєві ситуації для формування культури українського […]